Czas czytania: < 1 minute

Od wielu miesięcy żyjemy z Covid-19 w tle. Oczywiste jest, że najważniejszą kwestią jest teraz zdrowie i życie, ale mimo wszystko sprawy prawne trwają.

Drodzy lekarze,
druga fala koronawirusa spowodowała, że prace nad regulacjami prawnymi rynku medycyny estetycznej w Polsce znów ulegają spowolnieniu. Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że celem działań, jakie podjęliśmy w ramach zawiązanej z innymi stowarzyszeniami Koalicji, nie jest występowanie przeciwko środowisku kosmetyczek i kosmetologów.

W latach 90. zawód kosmetyczki był zaliczany do rzemiosła. Na skutek otwarcia rynku pojawiła się potrzeba wykształcenia nowej kadry. Osobiście byłam współinicjatorem i nauczycielem na pierwszym kosmetologicznym kierunku licencjackim w prywatnej Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu założonej przez Andrzeja Czamarę.

Zawsze byłam i jestem orędownikiem zawodu kosmetologa. Potrzeba współpracy lekarzy dermatologów czy medycyny estetycznej oraz kosmetyczek i kosmetologów jest konieczna i niezwykle istotna. Ale nie może się to opierać na wchodzeniu w kompetencje lekarzy i kosztem zdrowia pacjentów.

Kryterium rozgraniczającym zabiegi wykonywane przez lekarzy a kosmetologów jest możliwość powstania powikłań i konieczność oraz umiejętność ich natychmiastowego leczenia. Przekraczanie bariery naskórka pacjenta podczas zabiegu nie jest wytyczną, co wielokrotnie mylnie podawane jest jako reguła.

Nakłanianie kosmetologów i utwierdzanie ich w przekonaniu, że mogą wykonywać zabiegi lekarskie, jest wbrew zawodowej etyce i kieruje środowisko kosmetologów na rafy i odpowiedzialność karną.

Współpracuję z wieloma kosmetyczkami i kosmetologami od kilkudziesięciu lat. Uważam, że to jest czas kiedy musimy ze sobą rozmawiać i wypracować konsensus. Ale priorytetem zarówno dla lekarzy jak i kosmetyczek musi być zdrowie pacjenta.

dr n. med. Ewa Kaniowska
wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.