Czas czytania: < 1 minute

Policjanci z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu pod koniec 2022 roku zatrzymali trzy osoby

W połowie 2022 roku policja otrzymała zgłoszenie, że doszło do przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego przez lekarza nieposiadającego stosownych uprawnień. Dwie pacjentki po zabiegach trafiło do szpitala w stanie ciężkim.

Policja zabezpieczyła w klinice medycyny estetycznej dokumentację medyczną, powołała biegłych sądowych. Miejsce reklamowało się w Internecie i oferowało zabiegi kosmetyczne oraz chirurgiczne po bardzo atrakcyjnych niskich cenach co przyciągało zainteresowanych pacjentów.

Policja ustaliła, że zabiegi chirurgiczne były wykonywane w miejscu, które nie spełniało żadnych wymogów sanitarnych do wykonywania procedur medycznych. Ustalane jest czy nie ma więcej poszkodowanych pacjentów, którzy skorzystali z oferty kliniki i lekarza.

Dwójka właścicieli oraz lekarz w związku ze sprawą mają zastosowany policyjny dozór i poręczenia majątkowe a sąd w stosunku do medyka zastosował zakaz wykonywania zawodu. Lekarzowi w toku przeprowadzonych czynności przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 160 par. 2 kk

(Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.),

art. 156 par. 1 pkt. 2 kk (Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)

i art. 157 par.1 kk. (157 i 157a) § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż widoczny w art. 156 § 1, podlega karze od wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

Współwłaściciele kliniki medycyny estetycznej usłyszeli zarzut pomocnictwa dotyczący przestępstwa z art. 160 kk, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: (KWP w Poznaniu / sc) policja.pl

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.