Czas czytania: 4 minutes

Tak jak przewidywaliśmy, powstał wielki szum po programie TVN Uwaga i  Superwizjer. Wiedzieliśmy o nim od miesięcy i czekaliśmy na jego emisję. Jednak co z tego? Temat preparatu Aquafilling a później pod zmienioną nazwą Los Deline od lat budził nasze przerażenie. Donosiły nam o tym pacjentki oczywiście te poszkodowane oraz lekarze, którzy zostali wciągnięci w ten proceder przez dystrybutora spółkę Concept Med Sp. z o.o. i osoby z nią powiązane (działające pod szyldem kliniki Gold Clinic w Warszawie).

Jednak o lekarzach i ich wiedzy na ten temat napiszemy w następnym artykule i zapewniamy, że będzie bardzo interesujący.

Ilu ekspertów po emisji programu

Jedyne co nas teraz dziwi, a może raczej śmieszy, to ile to osób wypowiada się tak chętnie na ten temat w media, na swoich portalach, ale pytanie podstawowe jest takie GDZIE I KIEDY ZDOBYLI WIEDZĘ NA TEMAT AQUAFIILINGU, skoro ostatnie lata nikt o tym nie mówił, a pacjentki i ich zgłoszenia powikłań, nawet na forach internetowych ginęły w czeluściach Internetu, były po prostu kasowane. Sprawdzaliśmy to, bo sami kiedyś próbowaliśmy kilkukrotnie takowe opinie zamieścić na prośbę pacjentek.

Początek tragedii poszkodowanych pacjentek

Dziś zaczynamy opowieść o preparacie Aquafilling/Los Deline nie od początku, ale od najważniejszej sprawy dla poszkodowanych pacjentek, czyli gdzie i jak się zwrócić o pomoc prawną. Gdzie się zgłaszać po pomoc medyczną, już opisaliśmy pacjentkom kilka tygodni temu w rozmowie z prof. Bartłomiejem Noszczykiem. W następnej publikacji będą specjalne podziękowania dla dr Joanny Kurmanow chirurga plastycznego, która to ponad 5 lat temu pierwszy raz podesłała nam wiadomości na temat tego preparatu po emisji programu, w którym wystąpiła z dr Rogalą właśnie wprowadzającym preparat do Polski. I to był pierwszy sygnał od specjalisty, który nie bał się mówić na ten temat. Jednak o tym w następnej publikacji.

Jak i gdzie szukać pomocy prawnej?

Dziś skupiamy się na temacie pomocy pacjentkom, ale prawnej. Wyjaśnimy, w jaki sposób szukać prawników, którzy naszym zdaniem powinni dobrze znać temat, by sprawnie poprowadzić sprawy poszkodowanych osób. Pacjentki, które zgaszają się do prawników, mają bardzo często naszym zdaniem dość specyficzne pojmowanie zaistniałej sytuacji. Każdą zainteresowaną osobę zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, jaki przeprowadziliśmy z adwokatem Mateuszem Sieniewiczem z Kancelarii Prawnej JSS, która jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się poszkodowanymi pacjentkami Aquafillingiem.


Współpraca z adwokatem w zakresie spraw związanych z błędem medycznym, na przykładzie powikłań po podaniu żelu Aquafilling bodyline (Los Deline) -rozmowa z adwokatem Mateuszem Sieniewiczem Kancelaria Prawna JSS

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna:  

Jak powinna wyglądać współpraca na linii poszkodowany pacjent a prawnik?  

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   Kwestia związana ze współpracą z adwokatem, który zajmuje się zawodowo dochodzeniem roszczeń w związku z błędami w sztuce lekarskiej od szpitali, klinik i lekarzy, to bardzo ciekawy temat, gdyż nie każdy zdaje sobie sprawę, jak taka współpraca wygląda i jak modelowo powinna wyglądać, aby obie strony zawartej umowy były z niej zadowolone.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna:   

Zacznijmy może od początku. Przychodzi poszkodowana pacjentka do prawnika...

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   W pierwszej kolejności chciałbym wskazać, że umowa zawierana z adwokatem w zakresie prowadzenia sprawy jest umową zlecenia, a zatem nakłada na adwokata obowiązek rzetelnego działania, nie nakłada natomiast na adwokata obowiązku osiągnięcia określonego rezultatu. Wynik sprawy jest bowiem zależny od szeregu zmiennych i żaden adwokat nie może zagwarantować końcowego sukcesu. Mając doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego i błędów w sztuce lekarskiej adwokat jest jednakże w stanie ocenić procesowe szanse na osiągnięcie sukcesu i jest w stanie przygotować skuteczną strategię postępowania dla swojego klienta. Klient powinien zostać uświadomiony, jak wygląda proces dochodzenia roszczeń i jaką pracę w tym zakresie będzie musiał włożyć adwokat.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna: 

Jak pacjent zazwyczaj pozyskuje adwokata?

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   Przed rozpoczęciem współpracy — co do zasady — klient dokonuje poszukiwania określonego adwokata poprzez różne kanały — korzystając z internetu, porad znajomych, informacji na stronach branżowych. Po wykonaniu pierwszego ruchu w postaci telefonu lub napisania wiadomości e-mail zazwyczaj dochodzi do osobistego spotkania w siedzibie kancelarii.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna: 

Jak wygląda pierwszy kontakt i spotkanie z prawnikiem?

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   Stosunek adwokat-klient oparty jest na wzajemnym zaufaniu, dlatego tak ważne jest osobiste poświęcenie czasu na spotkanie, tak aby adwokat mógł wyjaśnić zasady współpracy i dokonać pierwszej analizy przypadku ze wskazaniem szans procesowych. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy podpisywana jest umowa, która reguluje zasady współpracy, w tym zasady wzajemnych rozliczeń stron.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna:   

Rozliczenia za usługę prawną. Bardzo ważna kwestia, z punktu widzenia klienta. Jak powinna wyglądać? 

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   Co istotne — pracą adwokata jest świadczenie pomocy prawnej, za którą należy mu się stosowne wynagrodzenie. Oznacza to, że zarówno konsultacje przed zawarciem umowy, jak i praca wykonana na podstawie łączącej strony umowy są odpłatne. Należy mieć bowiem na uwadze, że praca adwokata w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej jest pracą interdyscyplinarną, wymagającą zaangażowania oprócz adwokata — specjalisty z dziedziny prawa, także bardzo często lekarzy, psychologów czy psychiatrów. W mojej działalności współpracuje z szeregiem specjalistów i naukowców, co pozwala mi na kompleksową ocenę przypadku i przygotowanie skutecznej strategii procesowej.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna:   

Jak długo trwają sprawy od momentu przyjścia poszkodowanego pacjenta do kancelarii do zapadnięcia wyroku ewentualnie do podpisania ugody?

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   Podkreślenia wymaga fakt, że procesy z zakresu błędów medycznych — w tym w szczególności z zakresu błędów w sztuce lekarskiej związanych z medycyną estetyczną (jak w przypadku podania żelu Aquafilling bodyline), są procesami długotrwałymi, nierzadko trwającymi wiele lat. Cały ten proces wymaga — oprócz zaangażowania adwokata poświęcającego na sprawę swój czas pracy — także zaangażowania klienta w formie współpracy z adwokatem oraz zaangażowania finansowego w prowadzenie sprawy. Takie podejście — oparte na działaniu adwokata specjalisty, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz na współpracy w prowadzonym postępowaniu pozwala jednakże na końcowe odniesienie sukcesu.

Anna Jaskiewicz Portal Prawo i Medycyna: 

Co poradziłby Pan jako prawnik w pierwszej kolejności wszystkim poszkodowanym preparatem Aquafilling? 

Adwokat Mateusz Sieniewicz:   W pierwszej kolejności zalecam zebranie dokumentacji medycznej pacjenta związanej z wykonaniem zabiegu Aquafilling bodyline, dokumentacji związanej z leczeniem powikłań (jeżeli wystąpiły) oraz dokumentacji związanej z kosztami tych zabiegów, a następnie zwrócenie się do adwokata, który zajmuje się dochodzeniem roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej. Pozwoli to na ocenę roszczeń oraz wypracowanie strategii procesowej.

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Adwokat Mateusz Sieniewicz

Adwokat Mateusz Sieniewicz
Adwokat Mateusz Sieniewicz
Adwokat Mateusz Sieniewicz, Partner w Kancelarii JS Jachowicz Sieniewicz, Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się również w prawie medycznym, w tym w obsłudze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i prywatnych szpitali, przychodni, indywidualnych i zbiorowych praktyk lekarskich, aptek i ośrodków badawczych.

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.