Getting your Trinity Audio player ready...
Czas czytania: 2 minutes
W ostatnim czasie doszło do znaczącej zmiany na polu prawno-medycznym w Polsce. Prokurator Generalny, Adam Bodnar, podjął decyzję o wycofaniu wniosku złożonego przez jego poprzednika, Zbigniewa Ziobrę, do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczył zbadania zgodności z konstytucją polską ustawy o izbach lekarskich. Informację o tej decyzji przekazał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, co stanowi przełom w relacjach między samorządem lekarskim a organami państwa.

Wniosek Zbigniewa Ziobry podnosił kwestię tzw. uniformizacji samorządu lekarskiego. Były Prokurator Generalny argumentował, że ujednolicenie struktur samorządu lekarskiego, które wprowadza jedną izbę zawodową dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, ogranicza wolność zawodową. Ziobro podkreślał, że takie podejście nie tylko narusza zasady samorządności, ale również zmusza lekarzy do przestrzegania jednolitych standardów, w tym Kodeksu Etyki Lekarskiej, niezależnie od ich indywidualnych przekonań naukowych czy światopoglądowych.

Ziobro w swoim wniosku zaznaczył, że chociaż nie kwestionuje idei samorządu zawodowego, to jednak uważa, że obecne regulacje nie pozwalają na wystarczające uwzględnienie różnorodności poglądów wśród lekarzy.

Zaproponował, aby umożliwić tworzenie odrębnych izb lekarskich dla grup lekarzy o specyficznych poglądach naukowych lub światopoglądowych, co miałoby na celu wzmocnienie samorządności zawodowej.

Nowy Prokurator Generalny, Adam Bodnar, ocenił jednak, że wniosek Ziobry mógłby podważyć fundamenty samorządu lekarskiego oraz zasady etyki zawodowej, a także naruszyć prawo pacjentów do ochrony zdrowia. Jego decyzja o wycofaniu wniosku z Trybunału Konstytucyjnego została pozytywnie przyjęta przez Naczelną Radę Lekarską, która już wcześniej apelowała o taki krok po powołaniu rządu Donalda Tuska.

Reakcje na tę decyzję są zróżnicowane. Podczas konferencji "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024" Łukasz Jankowski, prezes NRL, odniósł się do kwestii izb lekarskich dla lekarzy o odmiennych poglądach na szczepienia, podkreślając, że nie ma miejsca na tworzenie izb lekarskich bazujących na antyszczepionkowym podejściu. To stanowisko jest odzwierciedleniem szerszego apelu o "oczyszczenie" środowiska lekarskiego z osób podważających naukowe dowody na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień.

Decyzja o wycofaniu wniosku zamyka tę sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, choć nie wyklucza to możliwości, że kwestia ta może zostać ponownie podjęta przez inne podmioty, takie jak posłowie z klubów PiS czy Konfederacji. Ta sytuacja pokazuje złożoność relacji między prawem, etyką zawodową a polityką w kontekście ochrony zdrowia i samorządu lekarskiego w Polsce.

Foto źródło: Adam Bodnar. Fot. gov.pl

ZASTRZEŻENIE Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla zainteresowanych i zawsze rekomendujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danego tematu. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.